توضیحات

امکانات

ردیف

 


ارسال پیامک

1


متناظر

2

 


فلش

3

 


هوشمند

4

 


زماندار

5

 


ارسال کشوری

6

 


ارسال منطقه

7

 


ارسال کدپستی

8

 


وپ

9

 


کارت ویزیت

10

جهت ارسال از این بخش باید مدارک آپلود و آدرس دقیق اعلام شود


جنسیت ایرانسل

11

کف ارسال در این اپراتور 50 هزار عدد پیامک می باشد


BTS ایرانسل

12

 


دریافتی

13


ارسالی

14


دفترچه تلفن

15

 


نظرسنجی

16

 


ارسال از موبایل

17

 


پیامک مناسبت

18

 


کدخوان

19

 


افزودن از دفترچه تلفن موبایل

20

 


منشی پیامک

21

 


انتقال پیامک

22

 


ایمیل پیامک

23

 


فیلتر پیامک

24

 


تغییر رمز ورود

25

 


تنظیمات پیش فرض

26

 


انتقال ترافیک

27

 


تراکنش های مالی

28

 


وب سرویس

29

 


ماژول ها

30

 


خط عمومی

31

 


پیامک

32

......

پنل سازمانی


هزینه پنل : 30 هزارتومان


هر پیامک :13 تومان


 هدیه خط اختصاصی 14 رقمی ازاپراتور5000